Набсовет ВТБ избрал Лукьяненко зампрезидента-председателя правления